FourKites Privacy & Cookie Policies

FourKites Gizlilik Politikası

Son Değişiklik: Temmuz 30, 2019

Bu Politikanın Türkçesi sadece bilgilendirme amaçlı bir tercümeden ibaret olup Türkçe ve İngilizce metinler arasında bir çelişki olduğu takdirde İngilizce metin esas alınacaktır.

Giriş

FourKites Inc. (“FourKites”, “biz”, “bize”, ya da “bizim”) için mahremiyetiniz büyük önem taşımaktadır. İşbu FourKites Gizlilik Politikası (“Gizlilik Politikası”) gizlilik uygulamalarımızı tanımlamaktadır. 

Lütfen işbu Gizlilik Politikasını sizi tanımlayan bilgilerin (“kişisel bilgiler”) toplanması ve bu bilgileri nasıl kullandığımız, koruduğumuz ve kişisel bilgilerinizi hangi etkileşimlerinizde aktardığımıza ilişkin bilgi edinmek için dikkatlice okuyunuz:

 • FourKites Platformu ve eşlik eden mobil uygulamaları (“Platform”)
 • FourKites İnternet Sitesi (www.fourkites.com) (“İnternet Sitesi”) 
 • FourKites Topluluk İnternet Sitesi (www.support-fourkites.com/community) (“Topluluk Sitesi”)
 • CarrierLink mobil uygulaması (“CarrierLink”) (hepsi birlikte “Hizmetlerimiz”)

İşbu Gizlilik Politikası kişisel verilerinizi nasıl ve neden işleneceğine karar verdiğimiz durumlarda uygulanmaktadır (Avrupa terminolojiyle; veri sorumlusu olarak hareket ettiğimiz durumlarda).  İşbu Gizlilik Politikası kişisel verilerinizin nasıl ve neden işleneceğini belirleyen başka bir kuruluşun hizmet sağlayıcısı olarak hareket ettiğimiz durumlarda (Avrupa terminolojisiyle; veri işleyen olarak hareket ettiğimiz durumlarda) uygulanmamaktadır.  

İşbu Gizlilik Politikası 3. kişilere temin ettiğiniz veya 3. kişiler tarafından toplanan kişisel verilere UYGULANMAMAKTADIR (aşağıda yer alan “Üçüncü Kişilerce Bilgi İşlenmesi” bölümüne bakınız). Bu üçüncü kişilerin kendi gizlilik politikaları bulunmakta olup, bunları okumanızı tavsiye ederiz. 

Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunan FourKites, ABD’deki AB ve İsviçre’den gelen kişisel verilerin toplanması, kullanılması ve saklanmasına yönelik AB-ABD ve İsviçre-ABD Gizlilik Kalkanı Mekanizması kapsamında sertifikalıdır. Daha fazla bilgi için lütfen aşağıdaki Gizlilik Kalkanı bölümüne bakınız.

1. Platform Kullanıcıları için Gizlilik
2. Ziyaretçiler için Gizlilik
3. Topluluk Kullanıcıları İçin Gizlilik
4. CarrierLink Kullanıcıları İçin Gizlilik
1. Platform Kullanıcıları için Gizlilik

Bu bölüm olağan iş akışımızda topladığımız ve işlediğimiz platforma erişen kullanıcılara ait kişisel verilere uygulanmaktadır (“Platform Kullanıcıları”). Bu bölümde kullanılacak “siz” ve “sizin” ifadeleri ile platform kullanıcılarına atıf yapılmaktadır. 

 

Platform taşıma endüstrisindeki müşterilerimize (temel olarak yükletenler, üçüncü kişi lojistik sağlayıcılar, brokerler ve taşıyıcılar) karayoluyla, trenle, denizyolu ve havayoluyla ile taşınacak yüklerin planlanması ve izlenmesi; yükleme veya depolama tesislerine gelen ya da bu tesislerden giden yüklerin yönetimi;  tedarik zincirindeki eğilimleri belirlemek ve gerçek zamanlı bir şekilde ve zaman içinde etkisini ölçmek için görselleştirmeler ve analiz araçlarının oluşturması; bir ağ oluşturması ve insanların kamyonculuk ve/veya taşıma endüstrisine katılan diğer kişilerle iletişim kurmasının sağlanması; müşteri desteği verilmesinin sağlanması için gerçek zamanlı görünürlük ve kestirimsel analitik ve öngörü sağlamaktadır.

Platformu temin ettiğimiz durumlarda, temel olarak müşterilerimiz adına işleyen olarak hareket ediyoruz. Ancak size ait bazı verileri kendi amaçlarımız doğrultusunda işlemekteyiz. Aşağıdaki bilgiler yalnızca veri sorumlusu sıfatını üstlendiğimiz durumlarda uygulanmaktadır.

A. Platform Kullanıcıları hakkında topladığımız bilgiler

Platformu kullanırken bize doğrudan sağladığınız bilgiler: Platformun içinde, sizin veya diğer Platform Kullanıcılarının kişisel bilgileri doğrudan bize sağlayabileceği çeşitli alanlar mevcuttur. Bu kişisel bilgiler şunları içerebilir:

 • adınız, posta adresiniz, e-posta adresiniz, telefon numaranız, cep telefon numaranız, ya da sizinle çevrimiçi veya çevrimdışı olarak iletişime geçilmesini sağlayacak herhangi bir diğer tanımlayıcı;
 • kullanıcı adınız, şifre ya da diğer Platforma erişmek ve Platformu kullanmak için kullandığınız diğer tanımlayıcılar; ve 
 • iş unvanınız, departman bilgileriniz, rolünüz ve işiniz veya işvereninize yönelik başka bilgiler

Platform üzerinden otomatik olarak topladığımız bilgiler: Platformu indirdiğinizde, Platforma eriştiğinizde ve/veya onu kullandığınızda, Platform, aşağıda detaylandırılan şekilde otomatik olarak bilgi ve veri toplamak için teknolojiyi kullanabilir.  Avrupa Ekonomik Bölgesinde bulunan bir takım ülkeler de dâhil olmak üzere; bazı ülkelerde ilgili mevzuat uyarınca işbu bilgiler de kişisel bilgi olarak nitelendirilebilir.

 • Kullanım Detayları. FourKites, konum verileri, trafik verileri, kayıtlar (loglar) ve diğer iletişim verileri ve Platform veya bunlar aracılığıyla eriştiğiniz veya kullandığınız kaynaklar ile bunları nasıl kullandığınız dâhil olmak üzere Platform erişiminizi ve bunları kullanımınızın bazı detaylarını otomatik olarak toplayabilir.
 • Cihaz Bilgisi. Cihazın donanım modeli, işletim sistemi sürümü, eşsiz cihaz tanımlayıcıları, IP adresi, tarayıcı türü, mobil ağ bilgileri ve telefon numarası dâhil olmak üzere Platforma bağlandığınız cihaz ve internet bağlantısı hakkında bilgi toplayabiliriz.
 • Saklanan Bilgiler ve Belgeler. Platform ayrıca cihazınızda veya diğer sistemlerinizde saklanan diğer dosyalarla ilişkili meta verilere ve diğer bilgilere de erişebilir.  Bu, örneğin, ERP/TMS sistemi ve sürümü, WMS sistemi ve sürümü, OAS sistemi ve sürümü, yük oluşturma verileri, palet verileri, SKU yönetimi/sipariş detayları, yük durumu bilgileri, durma seviyesi (stop-level) iş saatleri, kullanıcı grupları, erişim yönetimi kuralları, bildirim kuralları ve e-posta adresleri ve bildirimlerin gönderileceği mobil telefon numaralarını içerebilir.

B. Platform Kullanıcılarının Bilgilerini Nasıl Kullanıyoruz

Platform kullanıcılarının bize sağladığı veya sizin hakkınızda topladığımız kişisel bilgileri;

 • İçerik kişiselleştirme ve geliştirme, navigasyon ve tasarım, sistem yönetimi, güvenlik ve fonksiyonelliğin sağlanması da dahil olmak üzere platformun sağlanması, işletilmesi, iyileştirilmesi, yönetilmesi, sürdürülmesi ve geliştirilmesi. 
 • Sizin yorum ve sorularınızı takip edip cevaplamak ve başka türlü müşteri hizmeti sağlamak ya da bizden talep ettiğiniz diğer bilgileri size sunmak. 
 • Platformlara gelen güncellemeler veya değişiklikler ile ilgili size bildirimde bulunmak
 • Hesabınız veya üyeliğiniz hakkında yenileme ya da kullanım süresinin sonlanması dahil olmak üzere size bildirimde bulunma
 • Kullanım modellerini izlemek ve tercihlerinizle alakalı veri toplamak da dahil olmak üzere Platform kullanımı ve performansının; müşterilerimize daha iyi hizmet vermek ve kullanıcı deneyiminin geliştirilmesi amacıyla takip edilmesi ve bu sayede platformun size uygun olarak kişiselleştirilmesi, sizin kullanımınıza uygun hale getirilmesi ve platformun kullanımı esnasında sizi tanımak.
 • Sizin pazarlama tercihleriniz doğrultusunda e-mail ve uygulama içerisindeki bildirimler aracılığıyla, size,  hizmetlerimiz ve etkinliklerimiz hakkında pazarlama iletileri göndermek.
 • Diğer meşru iş ve hukuki amaçları gerçekleştirmek

İlaveten sizin veya diğer Platform kullanıcılarının hakkında  edindiğimiz veya sizin ve diğer platform kullanıcılarının bize sağladığı kişisel bilgileri toplulaştırarak ve/veya anonimleştirerek rapor, çalışma  ve analizler hazırlamak, Platform performansının sürekliliğini sağlamak ve geliştirmek, Platformun etkinliğini ortaya koymak ve yeni özellik, ürün ve başka iş ürünlerini hazırlamak amacıyla kullanmaktayız. 

Bu platformun bazı özellikleri nakliye ve/veya kamyonculuk endüstrisinde bulunan katılımcılara ve/veya yükletenler, taşıyıcılar, üçüncü kişi lojistik tedarikçileri, sistem entegratörleri ve cihaz üreticileri dahil olmak üzere data iletişimi ve paylaşımı hakkında çalıştığımız başka şirketlere, olanaklar sağlayabilir. Bu özellikleri Platform içerisinde mümkün kılabilmemiz için, kişisel bilgilerinizi bu kişilerle paylaşmamız bizim açımızdan gerekli olabilir. Bu taraflar kişisel olarak tanımlanabilen bu bilgiler, söz konusu özellikleri Platform üzerinde sağlamak dışında bir amaç dışında kullanılamazlar. Platform içerisinde, Platformun topladığı kişisel bilgilere erişiminin ve paylaşımın kısıtlanması veya etkisizleştirilmesine yönelik bir işlevsellik bulunmaktadır (bkz. cep telefonunda bulunan Platformun konum erişiminin etkisiz hale getirilmesi).

Platformun bazı özellikleri, yükletenler, taşıyıcılar, üçüncü taraf lojistik sağlayıcılar, sistem entegratörleri ve cihaz üreticileri de dâhil olmak üzere taşıma ve/veya kamyon endüstrisindeki katılımcılar ve/veya çalıştığımız diğer şirketler ile iletişim kurulmasına ve veri paylaşılmasına neden olabilir. Bu özellikleri Platform içinde sunabilmemiz için kişisel verilerinizi bu taraflarla paylaşmamız gerekebilir. Bu tarafların, kişisel olarak tanımlanabilir bilgileri, bu tür özellikleri Platform üzerinden kullanıma sunmak dışında bir amaçla kullanmalarına izin verilmez. Platform dâhilinde paylaşımı kısıtlayan veya Platformun otomatik olarak kişisel verilerinizi toplayan özelliklerini devre dışı bırakan bir fonksiyon bulunmaktadır. (ör. Platform için mobil cihazınızdan konum erişimini devre dışı bırakarak)

2. Ziyaretçiler için Gizlilik

Bu bölüm internet sayfasını ziyaret eden veya işe alım, organizasyon, satış ve pazarlama ile ilgili olarak Fourkites ile çevrimiçi ya da çevrimdışı olarak etkileşen şahıslara ait kişisel bilgilerin toplanması ve işlenmesine uygulanmaktadır. (“Ziyaretçiler”). Bu bölümde “siz” veya “sizin” ifadeleri ile Ziyaretçilere atıf yapılmaktadır.

A. Ziyaretçiler Hakkında Topladığımız Bilgiler

İnternet Sitesini kullanırken ya da çevrimiçi veya çevrimdışı olarak bizle etkileşime geçtiğinizde bize doğrudan sağladığınız bilgiler: İnternet sitemizin bazı bölümleri sizden kişisel bilgilerinizi gönüllü olarak sağlamanızı isteyebilir. (isminiz, iletişim bilgileriniz, şirket ismi, profil bilgileri gibi). FourKites veya Hizmetler hakkında daha fazla bilgi edinmek için FourKites’a bir pozisyon için başvurabilirsiniz veya sorularınızı gönderebilirsiniz ya da bizimle iletişime geçebilirsiniz. Organizasyonlarımıza katıldığınızda, anketlerimizde yer aldığınızda veya sizinle başka bir iş ya da pazarlama sebebiyle olan etkileşimlerimiz kapsamında iletişim bilgileriniz, iş detaylarınız ve geri bildiriminiz gibi size ait başkaca kişisel bilgileri toplayabiliriz. Bizimle iletişim kurarken ya da bizimle etkileşimde bulunurken ilave kişisel bilgi eklemeye karar verdiğiniz takdirde bu iletişimin kopyasını kayıtlarımız için saklayacağız.

Sağlanmanız talep edilen kişisel veri ve talep edilme nedenleri, size talep edildiği sırada açıklanacaktır. Aynı zamanda bilgi toplama öncesinde talep edilen bilginin paylaşılmasının zorunluluk ya da gönüllülük esaslarından hangisine dayandığı ve eğer varsa bilginin paylaşılmadığı takdirde oluşacak sonuçlara ilişkin bilgilendirme yapılacaktır.

İnternet Sitesi üzerinden otomatik olarak toplanan bilgiler: İnternet sitemizi ziyaret ettiğiniz takdirde, cihazınızdan bazı bilgileri otomatik olarak toplayabiliriz. Avrupa Ekonomik Bölgesinde bulunan kimi ülkeler de dâhil olmak üzere; bazı ülkelerde ilgili mevzuat uyarınca bu bilgiler de kişisel veri olarak nitelendirilebilir. 

Spesifik olarak, otomatik olarak topladığımız bu bilgiler IP adresinizi, işletim sisteminizi, tarayıcı kimliğinizi, tarayıcı aktivitelerinizi ve sisteminizle alakalı başka bilgileri, bağlantınız ve bizim İnternet Sitemiz ve başka İnternet Siteleri ile ne şekilde etkileşimde bulunduğunuza dair bilgiler barındırabilir.  Bu bilgileri, kayıt dosyalarının bir parçası olarak, çerez kullanımı veya diğer izleme teknolojileri aracılığıyla toplayabiliriz. Çerez ve diğer izleme teknolojileri kullanımımız aşağıda daha fazla ve Çerez Politikamızda daha detaylıca açıklanmıştır.

B. Ziyaretçilerimiz hakkındaki Kişisel Bilgileri nasıl kullanıyoruz

İnternet sitemiz üzerinden topladığımız kişisel bilgileri aşağıda belirtilen sebepler dâhil olmak üzere bir takım sebep için kullanabiliriz:

 • İçerik kişiselleştirilmesi ve geliştirme, navigasyon ve tasarım, sistem yönetimi ve güvenlik de dâhil olmak üzere platformun sağlanması, işletilmesi, iyileştirilmesi, yönetimi, sürdürülmesi 
 • Sizin pazarlama tercihleriniz doğrultusunda pazarlama amaçları için bilgi göndermek
 • Eğer FourKites’a iş başvurusunda bulunduysanız işe alım sebepleriyle
 • Online soru ve isteklerinize cevap vermek ve size bilgi sağlamak ve bizden talep ettiğiniz hizmetlere ilişkin kaynaklara erişim sağlamak için
 • Herhangi bir Sunucu, ağ ve diğer BT sorununu tanımlamak
 • Toplulaştırılmış kullanım istatistiklerini derlemek ve Ziyaretçilerimizin tercihlerini daha iyi anlamak
 • İnternet sitesini iyileştirmek için araştırma ve geliştirme çalışmalarını yürütmek
 • Diğer meşru iş ve hukuki amaçları gerçekleştirmek
3. Topluluk Kullanıcıları İçin Gizlilik

Bu bölüm Topluluk Sitemizi (“Topluluk Kullanıcıları”) kullanan şahıslara ilişkin topladığımız ve işlediğimiz kişisel bilgilere uygulanır.  Bu bölümde “siz” ve “sizin” ifadeleri ile Topluluk Kullanıcılarına atıf yapılmaktadır.

Topluluk Sitesi kullanıcılarının birbirleri ile bağlantı kurmalarına, bağlantı grupları oluşturmalarına ve/veya diğer Topluluk Kullanıcılarına yorum, içerik, geri bildirim veya materyal göndermelerine, iletmelerine, yayınlamalarına veya aktarmalarına olanak sağlar.

A. Topluluk Kullanıcıları Hakkında Topladığımız Bilgiler

Topluluk Sitesini kullandığınızda doğrudan bize sunduğunuz bilgiler: Topluluk Sitemizin bazı bölümleri kişisel bilgileri gönüllü olarak sağlamanızı isteyebilir. Örneğin, sizden belirli bir kişisel bilgileri (adınız, iletişim bilgileriniz, şirket ismi, profil bilgisi gibi) Topluluk Sitesine erişim sağlamanız veya diğer bir şekilde iletişim kurmanız için isteyebiliriz. Bizimle veya başka bir Topluluk Kullanıcısı ile iletişim halindeyken geri bildirim gibi ilave bir kişisel bilgi vermeyi seçebilirsiniz. Böyle bir iletişimin kopyasını kanun sınırları dâhilinde tutabiliriz.

Sağlamanız talep edilen kişisel bilgi ve talep edilme nedenleri, size talep edildiği sırada açıklanacaktır.

Topluluk Sitesi üzerinden otomatik olarak toplanan bilgiler: Topluluk sitemizi ziyaret ettiğinizde cihazınızdan otomatik olarak belirli bilgiler toplanabilir. Avrupa Ekonomik Bölgesinde bulunan bir takım ülkeler de dâhil olmak üzere; bazı ülkelerde ilgili mevzuat uyarınca bu bilgiler de kişisel bilgi olarak nitelendirilebilir. 

Spesifik olarak, otomatik olarak topladığımız bu bilgiler IP adresinizi, işletim sisteminizi, tarayıcı kimliğinizi, tarayıcı aktivitelerinizi ve sisteminizle alakalı başka bilgileri, bağlantınız ve bizim İnternet Sitemiz ve başka İnternet Siteleri ile ne şekilde etkileşimde bulunduğunuza dair bilgiler barındırabilir.  Bu bilgileri, kayıt dosyalarının bir parçası olarak, çerez kullanımı veya diğer izleme teknolojileri aracılığıyla toplayabiliriz. Çerez ve diğer izleme teknolojileri kullanımımız aşağıda daha fazla ve Çerez Politikamızda daha detaylıca açıklanmıştır.

B. Kişisel bilgilerinizi nasıl kullanıyoruz

Topluluk Sitesi üzerinden toplanan bilgiyi aşağıdaki sebepler de dâhil olmak üzere bir takım sebepler için kullanabiliriz:

 • İçerik kişiselleştirme ve geliştirme, navigasyon ve tasarım, sistem yönetimi ve güvenlik de dahil olmak üzere platformun sağlanması, işletilmesi, iyileştirilmesi, yönetilmesi, sürdürülmesi ve geliştirilmesi. 
 • Sizin pazarlama tercihleriniz doğrultusunda pazarlama amaçlarıyla bilgi göndermek.
 • Çevrimiçi soru ve isteklerinize cevap vermek ve size bilgi sağlamak ve bizden talep ettiğiniz hizmetlere ilişkin kaynaklara erişim sağlamak için.
 • Herhangi bir sunucu, ağ ve diğer BT sorununu tanımlamak.
 • Toplulaştırılmış kullanım istatistiklerini derlemek ve Ziyaretçilerimizin tercihlerini daha iyi anlamak.
 • Topluluk sitesini iyileştirmek için araştırma ve geliştirme çalışmalarını yürütmek.
 • Diğer meşru iş ve hukuki amaçları gerçekleştirmek.
4. CarrierLink Kullanıcıları İçin Gizlilik

Bu bölüm CarrierLink’i (“CarrierLink Kullanıcıları”) kullanan, sürücü ve diğer tüketiciler gibi kişilere ilişkin toplanan ve işlenen kişisel bilgilere uygulanır.  Bu bölümde “siz” ve “sizin” ifadeleri ile CarrierLink Kullancılarına atıf yapılmaktadır. 

CarrierLink size kamyonunuzun bulunduğu konuma ilişkin bilgi sağlama olanağı verir, böylece müşterilerimize nakliyelerini planlama ve takip etme olanağı vermek, sizle ve diğerleriyle iletişime geçmelerini sağlamak için o bilgiyi platforma entegre edebiliriz. Aynı zamanda (a) yükün durumu hakkında doğrudan yükleticiye veya alıcının tesisine mesaj gönderme (b) alıcının veya göndericinin tesisinden gerçekleşen giriş ve çıkışlar hakkında bilgilendirme (tesis tarafından talep edilen formların doldurulması ve gönderilmesi, tesis ile toplantı planlanması, yükü yükleme veya boşaltma yapmanız için size atanan doka ilişkin talimatların alınması (c) gönderim ve depolama tesislerinin değerlendirilmesi ve yorumlanması, (d) gönderim dokümanlarının fotoğrafının yüklenmesi (ör. POD dokümanı), (e) adım adım navigasyonun (turn by turn navigation) kullanılması; fonksiyonlarını da sağlamaktayız.

A. CarrierLink Kullanıcılarına İlişkin Toplanan Bilgiler

CarrierLink kullanımı esnasında bize doğrudan sağladığınız bilgiler: CarrierLink kullanımı sırasında sizden gönüllü olarak kişisel bilgi sağlamanızı isteyebiliriz. Örneğin CarrierLink kurulumunu yaparken sizden isim, iletişim ve şifre bilgilerinizi CarrierLink erişimini sağlamak için talep edebiliriz. Aynı zamanda sizden konumunuz hakkında (görev sırasında,  araç kullanıyor, görev dışında vb.) ve hizmet saatlerine ilişkin bilgi talep edilebiliriz. Aynı zamanda yükleme ve depolama tesislerini puanlayabilir ve yorum yapabilirsiniz. Sizden talep edilen kişisel bilgi ve talep edilme sebepleri kişisel bilginin talebi esnasında açıklanacaktır.

CarrierLink kullanımı sırasında otomatik olarak topladığımız bilgiler: CarrierLink kullanımınız esnasında cihazınızdan belirli bir kişisel bilgi toplanabilir. Avrupa Ekonomik Bölgesinde bulunan kimi ülkeler de dâhil olmak üzere; bazı ülkelerde ilgili mevzuat uyarınca işbu bilgiler de kişisel bilgi olarak nitelendirilebilir. 

Spesifik olarak, otomatik olarak topladığımız bu bilgiler IP adresinizi, işletim sisteminizi, mobil tarayıcı kimliğinizi, tarayıcı aktivitelerinizi ve cep telefonunuz ve bağlantınız ile ilgili başkaca bilgileri, bağlantınız ve CarrierLink’i ne şekilde kullandığınıza dair bilgileri barındırabilir.  Bu bilgileri, kayıt dosyalarının bir parçası olarak veya diğer izleme teknolojileri aracılığıyla toplayabiliriz. İzleme teknolojileri kullanımımız aşağıda daha fazla ve Çerez Politikamızda daha detaylıca açıklanmıştır.

İlaveten, CarrierLink cihazınızda veya diğer istemlerinizde bulunan, diğer dosyalarla ilişkin meta veri ve diğer bilgilere erişebilir. Bu dosyalar, örneğin fotoğraflar olabilir. 

CarrierLink ayrıca, kimisi 3. Kişi lisans verenler tarafından temin edilmiş olabilecek; mobil cihazınız tarafından gönderilen GPS sinyalleri veya diğer konum belirten teknolojiler vasıtasıyla cihazınızın gerçek zamanlı konum bilgilerine (adım adım navigasyon bilgisi, turn by turn navigation de dâhil olmak üzere) ulaşabilir. 

İlaveten sizin veya diğer Platform kullanıcılarının hakkında edindiğimiz veya sen bize sağladığı kişisel bilgileri toplulaştırarak ve/veya anonimleştirerek rapor, çalışma ve analizler hazırlamak, CarrierLink ve Platform performansının sürekliliğini sağlamak ve geliştirmek, CarrierLink ve Platformun etkinliğini ortaya koymak ve yeni özellik, ürün ve başka iş ürünlerini hazırlamak amacıyla kullanmaktayız.

B. CarrierLink Kullanıcılarının kişisel bilgilerini nasıl kullanıyoruz

CarrierLink Üzerinden edindiğimiz bilgileri aşağıdaki sebepler dâhil olmak üzere bir takım sebeple kullanabiliriz:

 • İçerik kişiselleştirme ve geliştirme, navigasyon ve tasarım, sistem yönetimi, fonksiyonellik ve güvenliğin sağlanması da dâhil olmak üzere CarrierLink ve Platformun sağlanması, işletilmesi, iyileştirilmesi, yönetilmesi, sürdürülmesi ve geliştirilmesi. 
 • Nakliye ve depolara ilişkin tesis ve imkânların puanlama ve yorumlarını toplamak
 • Sizin yorum ve sorularınızı takip edip cevaplamak ve başka türlü müşteri hizmeti sağlamak ya da bizden talep ettiğiniz diğer bilgileri size sunmak. 
 • CarrierLink’e gelen güncellemeler veya değişiklikler ile ilgili size bildirimde bulunmak.
 • Hesabınızla ilgili size bildirimde bulunmak.
 • Kullanım modellerini izlemek ve tercihlerinizle alakalı veri saklamak da dâhil olmak üzere CarrierLink kullanımı ve performansının; müşterilerimize daha iyi hizmet vermek ve kullanıcı deneyiminin geliştirilmesi amacıyla takip etmek ve bu sayede CarrierLink’i kullandığınızda, CarrierLink’in sizin bireysel ayarlarınıza uygun olarak kişiselleştirilmesi ve kullanım esnasında sizi tanımak.
 • Diğer meşru iş ve hukuki amaçları gerçekleştirmek.

Genel Bilgiler.

A. Üçüncü Kişilerce Bilgi İşlenmesi

Hizmetleri kullandığınızda, belirli üçüncü kişiler sizin veya cihazınız hakkında bilgi toplamak için otomatik bilgi toplama teknolojilerini kullanabilir. Bu üçüncü kişiler aşağıdakileri içerebilir: 

 • Çalıştığınız veya iştigal ettiğiniz taşıyan şirket 
 • Taşıdığınız yükün yükleten(leri) veya brokerleri
 • Taşıyanlara, brokerlere ve/veya yükletenlerin üçüncü taraf teknoloji ya da hizmet sağlayıcıları
 • Platforma ve/veya İnternet Sitesine destek ya da hizmet sağlayan üçüncü kişiler.
 • Reklamcılar, reklam ağları ve reklam sunucuları.
 • Analitik şirketleri.
 • Mobil cihazınızın üreticisi.
 • Mobil hizmet sağlayıcınız.

Bu üçüncü kişiler, Platformu ve/veya İnternet Sitesini kullandığınızda sizinle ilgili bilgi toplamak için izleme teknolojileri kullanabilir. Topladıkları bilgiler kişisel bilgilerinizle ilişkilendirilebilir veya kişisel bilgileriniz de dâhil olmak üzere, zaman içinde ve farklı internet siteleri, uygulamalar ve diğer çevrimiçi hizmetlerde çevrimiçi aktivitelerinize dair bilgi toplayabilirler. Bu bilgileri, size ilgi alanına dayalı (davranışsal) reklamcılık veya diğer hedeflenmiş içerikleri sağlamak için kullanabilirler. 

Bu üçüncü kişilerin izleme teknolojilerini veya bu teknolojileri nasıl kullanılabileceklerini biz kontrol etmiyoruz. Bir reklam veya diğer bir hedeflenmiş içerik hakkında herhangi bir sorunuz varsa, sorumlu sağlayıcı ile doğrudan iletişime geçmelisiniz. Nasıl hedeflenmiş reklam almaktan kaçınabileceğiniz ile ilgili bilgi almak için aşağıdaki Hak ve Tercihleriniz bölümüne bakınız.

B. Kişisel bilgilerinizi birleştirmek

Tercihlerinize veya kısıtlarınıza uygun olarak bir ürün veya hizmet sunabilmemiz veya bu Gizlilik Politikasına uygun olarak reklam ve hedefleme amaçları gibi size özel hizmet sunabilmek için kişisel bilgileri diğer bilgiler (üçüncü kişilerden aldığımız bilgiler gibi) ile birleştirebiliriz. Kişisel bilgileri bu şekilde diğer bilgiler ile birleştirdiğimizde bunlara bu Gizlilik Politikasındaki tüm güvenceleri uyguluyoruz.

C. Kişisel bilgilerinizi kimlerle paylaşıyoruz?

Yukarıda belirtilenlere ek olarak, topladığımız veya sizin sağladığınız kişisel bilgileri aşağıdakilere ifşa edebiliriz:

 • Bağlı kuruluşlarımıza ve iştiraklerimize.
 • Taşeronlara, servis sağlayıcılarına ve işimizi desteklemek için kullandığımız ve kişisel bilgileri gizli tutmak ve bu bilgileri yalnızca beyan ettiğimiz amaçlar için kullanabilecek sözleşmesel yükümlülüklerle bağlı olan diğer üçüncü kişilere.
 • Platform kullanıcıları ve/veya İnternet Sitesi ziyaretçileri hakkında Fourkites’ın sakladığı kişisel bilgilerinin aktarılan varlıklar arasında yer alması halinde birleşme, bölünme, kısıtlama, yeniden yapılanma, fesholma veya Fourkites’ın varlıklarının bir kısmının veya tamamının başka bir şekilde satılması veya devredilmesi durumunda, ister işletmenin sürekliliği prensibi gereği ister iflas, tasfiye veya benzeri işlemlerin bir parçası olarak, bir alıcıya veya başka bir halefe.
 • Bilgilerinizi sağladığınız bir amacı yerine getirmek.
 • Bilgiyi sağladığınızda tarafımızca açıklanan herhangi başka bir amaç için.
 • Paylaşmamıza yetki verdiğiniz herhangi bir diğer üçüncü kişiye.
 • Devlet taleplerine veya düzenleyici taleplere veya kolluk kuvvetlerine veya kamu güvenliği ile ilgili bir soruşturmaya cevap vermek de dâhil olmak üzere herhangi bir mahkeme kararına, yasaya veya yasal sürece uymak.
 • Platforma abonelikler için anlaşmalar da dâhil olmak üzere sizin ya da şirketiniz ile bizim aramıza giren sözleşmelerden kaynaklanan haklarımızı uygulamak ve faturalama ile tahsilat için. 
 • Platform ve CarrierLink Kullanıcıları için, Hizmetlerin sağlanabilmesi amacıyla nakliyeciler, taşıyıcılar, brokerler ve/veya nakliyat ve/veya kamyonculuk endüstrisindeki diğer katılımcılara bunların her biriyle yapılan sözleşmelere istinaden.
 • Topluluk Sitesi için, Topluluk Sitesinin diğer Kullanıcılarına.
 • Fourkites’ın, müşterilerimizin veya başkalarının haklarını, mülklerini veya güvenliğini korumak veya sorumluluğa karşı önlem alınmasını sağlamak için ifşanın gerekli veya uygun olduğuna inanırsak.

FourKites, toplulaştırılmış bilgileri herhangi bir kısıtlama olmaksızın ifşa edebilir.

D. Güvenlik 

Sizin kişisel bilgilerinizi kazara kaybolması ve yetkisiz olarak erişilmesi, kullanılması, değiştirilmesi ve ifşa edilmesinden korumak için tasarlanmış önlemleri almış bulunmaktayız.

Bilgilerinizin güvenliği ve emniyeti aynı zamanda size de bağlıdır. Size Platformumuzun çeşitli kısımlarına ulaşmanız için şifre verdiğimizde (veya siz bir şifre belirlemiş olduğunuzda), bu şifrenin gizli tutulması sizin sorumluluğunuzdadır. Sizden şifrenizi kimseyle paylaşmamanızı rica ederiz. Ayrıca, mesaj panosu gibi Platform veya İnternet Sitesinin kamuya açık alanlarında bilgilerinizin açıklanması konusunda dikkatli olmanızı tavsiye ederiz. Kamuya açık alanlarda paylaştığınız bilgiler, Topluluk Sitesi gibi Hizmetlerin herhangi bir kullanıcısı tarafından görüntülenebilir.

Maalesef, internet ve mobil platformlardan bilgi gönderimi tamamen güvenli değildir. Kişisel bilgilerinizi korumak için her ne kadar elimizden geleni yapıyor olsak da, Hizmetlerimiz üzerinden iletilen kişisel bilgilerinizin güvenliğini garanti edemiyoruz.

E. Kişisel Bilgilerinizin Konumu ve Saklanması

Eğer Hizmetlerimizi Amerika Birleşik Devletleri dışından kullanıyorsanız bilgilerinizin Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunan BT altyapılarına aktarılacağını ve burada saklanacağını ve ilaveten bilgilerinize Amerika Birleşik Devletleri’nden ve/veya Hindistan’daki takımımız tarafından erişilebileceğini bilmelisiniz. Gizlilik Kalkanı Sertifikamız ile bağlı kalmaksızın, bilgilerinizin elde edilmesi, kullanılması, saklanması ve herhangi başka şekilde işlenmesi Amerika Birleşik Devletleri yasalarına ve ilaveten Amerika Birleşik Devletleri’nde bilgilerin saklandığı belirli yargı çevrelerine tabi olacaktır.

Kişisel bilgilerinizi, yalnızca işbu Gizlilik Politikasında belirtilen amaçların yerine getirilmesi için gerektiği müddetçe saklıyoruz. Saklama sürelerine ilişkin özel bilgi almak için privacy@fourkites.com adresini kullanarak bize e-posta gönderebilirsiniz.

F. Hak ve Tercihleriniz

Ülkenizdeki ilgili kanunlara bağlı olarak hakkınızda tuttuğumuz kişisel bilgileri/bilgilere erişim, taşıma, itiraz, düzeltme ve silme gibi haklarınız olabilir. Hukuki yükümlülüklere ek olarak bize sağladığınız kişisel bilgilere ilişkin size seçenekler sunacağız.

Bilgilerinizin aşağıdaki kullanımlarına ilişkin tercihlerinizi uygulayabilirsiniz.

 • İzleme Teknolojileri. Tarayıcınızı tüm veya bazı tarayıcı çerezlerini reddedecek veya çerezler gönderilirken sizi uyaracak şekilde ayarlayabilirsiniz.  Çerezleri devre dışı bırakırsanız veya reddederseniz veya diğer izleme teknolojilerinin kullanımını engellerseniz, Platformun, Topluluk Sitesi ve/veya İnternet Sitesinin bazı bölümleri erişilemez hale gelebilir veya düzgün çalışmayabilir.
 • Konum Bilgileri. Platformun ve CarrierLink’in cihazınızın gizlilik ayarları aracılığıyla cihazınızın konumu hakkında gerçek zamanlı bilgi toplamasına ve kullanmasına izin verip vermeyeceğinizi seçebilirsiniz.  Konum bilgilerinin kullanımını engellerseniz, Platformun bazı bölümleri erişilemez veya düzgün çalışmayabilir.
 • Şirket Tarafından Tanıtım. Kendi veya üçüncü kişilerin ürün veya hizmetlerini tanıtmak için e-posta adresinizi kullanmamızı istemiyorsanız, unsubscribe@fourkites.com adresine bir e-posta gönderebilirsiniz. 
 • Bize sağladığınız kişisel verileri/verilere erişmek, düzeltmek veya silmek ya da başka bir hakkınızı kullanmak için bir talepte bulunmak isterseniz, privacy@fourkites.com adresine e-posta gönderiniz. Lütfen kişisel bilgilerinizi, kullanıcı hesabınızı da silmeden silemeyeceğimizi unutmayın. Değişikliğin herhangi bir yasayı veya yasal şartı (sözleşme dâhil) ihlal edeceğine veya bilgilerin yanlış olmasına neden olacağına kanaat getirirsek bilgileri değiştirme talebini yerine getirmeyebiliriz. Kişisel bilgilerinizin kopyalarını, önbelleğe alınmış veya arşivlenmiş kopyalarında saklayabiliriz veya Hizmetlerin diğer kullanıcıları tarafından bunlar kopyalanmış veya saklanmış olabilir. Hizmetlere ilişkin Platform aracılığıyla sağlanan bilgi erişimi ve kullanımının uygunluğu, Hizmetlere erişimi lisanslayan şirketle olan anlaşmalarımızla düzenlenir.
 • İlgi alanına dayalı reklamlar sunulabilmesi amacıyla üçüncü kişiler tarafından bilgilerinizin toplanmasını veya kullanılması bizim kontrolümüzde değildir.  Bununla birlikte, bu üçüncü kişiler, bilgilerinizin bu şekilde toplanması ve kullanılmasını önlemeye yönelik size bazı yollar sağlayabilir. Ağ Reklamcılık İnisiyatifi (“NAI”) üyeleri tarafından hedeflenmiş reklam sunumunu NAI internet sitesinden devre dışı bırakabilirsiniz.
 • Hizmetlerimiz kapsamında kişisel bilgilerinizin belirli kısımlarını hesap profil sayfanız üzerinden incelemeniz ve güncellemenize olanak sağlıyoruz.

G. Kişisel Bilgilerinizin İşlenmesine İlişkin Yasal Dayanak (ABEB’de Bulunan Şahıslar)

Eğer Avrupa Birliği Ekonomik Bölgesinde (ABEB) bulunuyorsanız, yukarıda açıklanan kişisel bilgilerinizin toplanmasına ve işlenmesine ilişkin yasal dayanağımız, toplanan kişisel bilgilere ve bunları içerisinde topladığımız bağlama göre değişecektir.

Fakat normal şartlar altında kişisel bilgilerinizi, işleme faaliyetinin meşru menfaatlerimiz kapsamında olduğu ve sizin veri koruma menfaatleriniz veya temel hak ve hürriyetleriniz bunlara üstün gelmediği durumda toplayacak ve kullanacağız. Meşru menfaatlerimiz genellikle teknolojimiz, ürün ve hizmetlerimizin geliştirilmesi, sürdürülmesi, sağlanması, iyileştirilmesi; Hizmetlerimizin güvenliğinin sağlanması ve pazarlama faaliyetlerimizdir.

Eğer CarrierLink’i indirmiş biriyseniz (örneğin bir sürücüyseniz), sizle bir sözleşme ilişkisi kurmak (ki bu CarrierLink Uygulaması ve bağlantılı hizmetlerin sağlanmasıdır) için kişisel bilgilerinize ihtiyacımız olacaktır. Benzer bir durum Topluluk Sitemize katılmaya karar verdiğinizde de geçerli olacaktır, siz bizimle bir sözleşme ilişkisi kuracakken biz de kişisel bilgilerinize İnternet Sitesini sağlamak için ihtiyaç duyacağız.

Bazı diğer sayılı hallerde kişisel bilgilerinizi sizden toplamak için hukuki bir yükümlülüğümüz de olabilir. Bir hukuki yükümlülüğe uymak için sizden kişisel bilgilerinizi sağlamanızı istediğimizde bunu ilgili zamanda açık hale getirecek ve sizi, kişisel bilgilerinizin sağlanmasının zorunlu olup olmadığı ve kişisel bilgilerinizi sağlamadığınız halde doğabilecek muhtemel sonuçlar hakkında bilgilendireceğiz.

Kişisel bilgilerinizi toplamamız ve kullanmamıza ilişkin yasal dayanaklar hakkında sorularınız varsa veya ek bilgiye ihtiyacınız varsa lütfen privacy@fourkites.com adresinden bize ulaşınız.

H. Gizlilik Kalkanı (AB ve İsviçre Vatandaşları)

FourKites, AB üyesi devletler içerisinde toplanan, kullanılan ve saklanan kişisel bilgilerin Amerika Birleşik Devletleri’ne transfer edilmesi hususunda Amerika Birleşik Devletleri Ticaret Bakanlığı tarafından ortaya konulan AB-ABD ve İsviçre-ABD Gizlilik Kalkanı Mekanizmalarına uymaktadır. FourKites, bu veriler konusunda Gizlilik Kalkanı prensiplerine riayet ettiğini taahhüt eder. İşbu Gizlilik Politikamız ile Gizlilik Kalkanı Prensiplerinin çelişmesi halinde dikkate alınacak olan hükümler Gizlilik Kalkanı Prensipleri olacaktır.

Gizlilik Kalkanı programı hakkında daha fazla bilgi edinmek ve sertifika sayfamızı görüntülemek için lütfen www.privacyshield.gov/list adresini ziyaret edin.

FourKites’in Gizlilik Kalkanı uyarınca elde ettiği ve takiben üçüncü tarafları aktardığı verilere ilişkin sorumluluğu Gizlilik Kalkanı Prensiplerinde belirtilmiştir. FourKites, AB ve İsviçre’den yapılacak tüm aktarımlarda aktarım sorumluluk hükümleri dâhil Gizlilik Kalkanı Prensiplerine uymaktadır. Zarara yol açan olaydan sorumlu olmadığını ispat etmediği müddetçe, FourKites kendi adına kişisel veri işlemek üzere yetkilendirdiği üçüncü kişilerin Prensipler ile uyumlu olmayan bir şekilde işleme faaliyeti gerçekleştirmeleri durumunda, Gizlilik Kalkanı Prensipleri kapsamında mesul ve sorumlu olmaya devam edecektir.

Gizlilik Kalkanı Mekanizmaları çerçevesinde edinilen veya aktarılan kişisel bilgiler açısından FourKites ABD Federal Ticaret Komisyonu’nun düzenleyici uygulama yetkisine tabidir. Kamu otoritelerinden gelen yasal talepler karşısında belirli durumlarda (ki bunlara ulusal güvenliğin veya yasaların uygulanmasının gerektirdiği durumlar dâhildir) kişisel bilgileri açıklamamız gerekebilir.

Gizlilik Kalkanı Mekanizmalarına istinaden AB ve İsviçre vatandaşları, kişisel bilgilerini Amerika Birleşik Devletleri’nde saklayıp saklamadığımıza ilişkin teyit talep etme hakkına sahiptir. Talep halinde, size hakkınızda tuttuğumuz kişisel bilgilere erişim hakkı sağlayacağız. Ayrıca sizinle ilgili sakladığımız kişisel bilgileri düzeltebilir, değiştirebilir veya silebilirsiniz. Gizlilik Kalkanı çerçevesinde Amerika Birleşik Devletleri’ne aktarılan hatalı verilere erişmek veya bunları düzeltmek ya da silmek isteyen kişiler, taleplerini privacy@fourkites.com adresine yöneltmelidir. Verilerin silinmesi talep edildiğinde, makul bir zaman aralığında geri dönüş sağlayacağız. 

Temsilcilerimiz dışında bir üçüncü tarafla verileriniz paylaşılmadan önce veya asıl toplanma amacı veya sonrasında onaylanan amaç dışında bir amaçla kullanmadan önce size bunları reddetme seçeneği sunacağız. Kişisel bilgilerinizin kullanımı ve ifşasını sınırlandırmak için lütfen privacy@fourkites.com adresine yazılı bir talep gönderiniz. Hassas verilerinizi topladığımız, kullandığımız veya paylaştığımız bir durumda bunu kabul etmenize yönelik uygun bir seçenek sunacağız. FourKites, gizliliğinize ve kişisel bilgilerinizi toplamamıza ve kullanmamıza ilişkin şikâyetlerinize, şikâyetinizin alınmasından itibaren 45 gün içerisinde yanıt vermeyi taahhüt eder. Bu Gizlilik Politikasına ilişkin sorusu veya şikâyeti olan kişiler öncelikle taleplerini e-posta ile privacy@fourkites.com adresine göndermelidir. FourKites ayrıca Gizlilik Kalkanı Prensipleri kapsamındaki çözümlenmemiş gizlilik şikâyetlerini, BBB AB Gizlilik Kalkanı olarak bilinen bağımsız uyuşmazlık çözüm mekanizmasına havale etmeyi taahhüt etmiştir. Şikâyetinize gerekli süre içerisinde cevap verilmemesi yahut isteğinizin karşılanmaması durumunda lütfen http://www.bbb.org/EU-privacy-shield/for-eu-consumers adresini ziyaret ederek daha fazla bilgiye ulaşabilir ve şikâyette bulunabilirsiniz. Bu hizmet sizin için ücretsiz olarak sağlanmaktadır.

Bazı sayılı durumlarda, şikâyetiniz bahsedilen kanallar çerçevesinde çözümlenememiş ise zorunlu arabuluculuk mekanizmasına başvurulması gerekebilir. Lütfen Gizlilik Kalkanı Ek 1’e bakınız: https://www.privacyshield.gov/article?id=ANNEX-I-introduction.

I. 13 Yaşından Küçük Çocuklar İçin Özel Not

Platform ve İnternet Sitesi 13 yaşın altındaki çocuklara yönelik değildir ve biz 13 yaşın altındaki çocuklardan bilerek kişisel bilgi toplamayız. Ebeveynin rızası olduğunu teyit etmeden 13 yaşın altındaki bir çocuktan kişisel bilgilerin tarafımızca toplandığını veya alındığını öğrenirsek bu bilgileri sileceğiz. 13 yaşın altındaki bir çocuktan veya 13 yaşın atlındaki bir çocuk hakkında herhangi bir bilgiye sahip olabileceğimize inanıyorsanız, lütfen bizimle privacy@fourkites.com adresinden iletişime geçiniz.

J. Kaliforniya Yasaları Çerçevesindeki Gizlilik Haklarınız

Kaliforniya Medeni Kanunu Bölüm 1798.83, Hizmetlerimizin Kaliforniya’da ikamet eden kullanıcılarının, kişisel bilgilerinin üçüncü kişilere doğrudan pazarlama amaçlarıyla paylaşılmasına ilişkin birtakım bilgiler talep etmesine izin vermektedir. Böyle bir talepte bulunmak istiyorsanız, lütfen privacy@fourkites.com adresine bir e-posta gönderin.

K. Gizlilik Politikamızdaki Değişiklikler

Gizlilik politikamızı zaman zaman güncelleyebiliriz. Eğer kişisel bilgilerinizi nasıl işlediğimiz konusunda esaslı bir değişiklik yaparsak, gizlilik politikasının güncellediğine dair bir bildirim birlikte yeni gizlilik politikasını bu sayfada yayınlayacak ve hukuki yükümlülüklerimizin gerektirdiği diğer beyanları sunacağız.

Size ait güncel, etkin ve mesaj iletilebilecek durumdaki bir e-posta adresi ve/veya cep telefonu numaranızın bizde bulunmasını sağlamak ve belirli aralıklarla herhangi bir değişiklik yapılıp yapılmadığını kontrol etmek üzere bu gizlilik politikasını gözden geçirmek sizin sorumluluğunuzdadır.

L. İletişim Bilgileri

Gizlilik Politikamız ve gizlilik uygulamalarımız hakkındaki sorularınız ve değerlendirmeleriniz için, bize privacy@fourkites.com adresinden ulaşabilirsiniz.

FourKites Cookie Notice

Last Modified: June 26, 2019

This Cookie Notice explains how FourKites, Inc. and its subsidiaries collectively “FourKites ”, “we“, “us“, and “ours“) use cookies and similar technologies to recognise you when you visit https://www.fourkites.com or any other site which includes a link to this Notice (“Site“). It explains what these technologies are and why we use them, as well as your rights to control our use of them. This Cookie Notice does not apply to any cookies, identifiers or similar tracking technologies that we process in connection with the services that we provide to our business and corporate customers.

What are cookies?

Cookies are small data files that are placed on your computer or mobile device when you visit a Site. Cookies are widely used by Site owners in order to make their Sites work, or to work more efficiently, as well as to provide reporting information.

Cookies set by the Site owner (in this case, FourKites ) are called “first party cookies”. Cookies set by parties other than the Site owner are called “third party cookies”. Third party cookies enable third party features or functionality to be provided on or through the Site (e.g. like advertising, interactive content and analytics). The parties that set these third party cookies can recognise your computer both when it visits the Site in question and also when it visits certain other Sites.

Why do we use cookies?

We use first party and third party cookies for several reasons. Some cookies are required for technical reasons in order for our Sites to operate, and we refer to these as “essential” or “strictly necessary” cookies. Other cookies also enable us to track and target the interests of our users to enhance the experience on our Sites. Third parties serve cookies through our Sites for advertising, analytics and other purposes. This is described in more detail below.

The specific types of first and third party cookies served through our Sites and the purposes they perform are described in the table below (please note that the specific cookies served may vary depending on the specific Site you visit):

Types of cookie Who serves these cookies How to refuse
Essential Site cookies: These cookies are strictly necessary to provide you with services available through our Sites and to use some of its features, such as access to secure areas. FourKites Because these cookies are strictly necessary to deliver the Sites to you, you cannot refuse them.
You can block or delete them by changing your browser settings however, as described below under the heading “How can I control cookies?”.
Performance and functionality cookies: These cookies are used to enhance the performance and functionality of our Sites but are non-essential to their use. However, without these cookies, certain functionality may become unavailable. FourKites To refuse these cookies, please follow the instructions below under the heading “How can I control cookies?”
Analytics and customisation cookies: These cookies collect information that is used either in aggregate form to help us understand how our Sites are being used or how effective are marketing campaigns are, or to help us customise our Sites for you. FourKites
Google Analytics
To refuse these cookies, please follow the instructions below under the heading “How can I control cookies?”
Advertising cookies: These cookies are used to make advertising messages more relevant to you. They perform functions like preventing the same ad from continuously reappearing, ensuring that ads are properly displayed for advertisers, and in some cases selecting advertisements that are based on your interests. FourKites
Wistia
Linkedin
DoubleClick (Google)
To refuse these cookies, please follow the instructions below under the heading “How can I control cookies?”
Alternatively, please click on the relevant opt-out link below:
For Google Ads, you can update your settings by visiting https://adssettings.google.com/
Social networking cookies: These cookies are used to enable you to share pages and content that you find interesting on our Sites through third party social networking and other Sites. These cookies may also be used for advertising purposes too. To refuse these cookies, please follow the instructions below under the heading “How can I control cookies?”

What about other tracking technologies, like web beacons?

Cookies are not the only way to recognise or track visitors to a Site. We may use other, similar technologies from time to time, like web beacons (sometimes called “tracking pixels” or “clear gifs”). These are tiny graphics files that contain a unique identifier that enable us to recognise when someone has visited our Sites or opened an e-mail that we have sent them. This allows us, for example, to monitor the traffic patterns of users from one page within our Sites to another, to deliver or communicate with cookies, to understand whether you have come to our Sites from an online advertisement displayed on a third-party Site, to improve site performance, and to measure the success of e-mail marketing campaigns. In many instances, these technologies are reliant on cookies to function properly, and so declining cookies will impair their functioning.

Do you serve targeted advertising?

Third parties may serve cookies on your computer or mobile device to serve advertising through our Sites. These companies may use information about your visits to this and other Sites in order to provide relevant advertisements about goods and services that you may be interested in. They may also employ technology that is used to measure the effectiveness of advertisements. This can be accomplished by them using cookies or web beacons to collect information about your visits to this and other sites in order to provide relevant advertisements about goods and services of potential interest to you. The information collected through this process does not enable us or them to identify your name, contact details or other personally identifying details unless you choose to provide these.

How can I control cookies?

You have the right to decide whether to accept or reject cookies. You can exercise your cookie preferences by clicking on the appropriate opt-out links provided in the cookie table above.

You can set or amend your web browser controls to accept or refuse cookies. If you choose to reject cookies, you may still use our Site though your access to some functionality and areas of our Site may be restricted. As the means by which you can refuse cookies through your web browser controls vary from browser-to-browser, you should visit your browser’s help menu for more information.

In addition, most advertising networks offer you a way to opt out of targeted advertising. If you would like to find out more information, please visit http://www.aboutads.info/choices/ or http://www.youronlinechoices.com.

How often will you update this Cookie Notice?

We may update this Cookie Notice from time to time in order to reflect, for example, changes to the cookies we use or for other operational, legal or regulatory reasons. Please therefore re-visit this Cookie Notice regularly to stay informed about our use of cookies and related technologies.

The date at the top of this Cookie Notice indicates when it was last updated.

Where can I get further information?

If you have any questions about our use of cookies or other technologies, please email us at privacy@fourkites.com.

Start enhancing your supply chain today.

The road to stronger global supply chain management starts with FourKites. Contact our team to learn more.

Menu