Skip to Main Content

Telif Hakkı Politikası

 

Telif Hakkı İhlali İddialarının Bildirilmesi

FourKites, Inc. (“FourKites”) telif hakkı ihlali iddialarını ciddiye alır. FourKites, ilgili mevzuata uygun yapılmış telif hakkı ihlali iddialarıyla alakalı bildirimlere cevap verecektir. Eğer FourKites tarafından yönetilip, içeriğin saklanmasını, yüklenmesini veya paylaşılmasını sağlayan herhangi bir internet sitesi, mobil uygulama veya platformda (“Hizmetler”) bulunan veya bunlardan ulaşılabilen herhangi bir materyalin telif hakkınızı ihlal ettiğini düşünüyorsanız, söz konusu materyallerin (veya bu materyallere erişimin) Hizmetlerden kaldırılmasını, FourKites’ın (aşağıda belirtilen) telif hakkı temsilcisine yazılı bildirim göndererek talep edebilirsiniz. Dijital Milenyum Telif Hakkı Yasasının Çevrimiçi Telif Hakkı İhlallerinde Sorumluluğun Sınırlandırılması Yasası (17 U.S.C. § 512) (“DMCA“) uyarınca, yazılı bildirimin (“DMCA Bildirimi”) esasen aşağıdakileri içermesi gerekir:

 • Islak veya elektronik imzanız.
 • İhlal edildiğini düşündüğünüz telifli eserin tanımlanması veya, eğer iddia Hizmetler kapsamındaki birden fazla eseri kapsıyorsa, bu eserlerin listesi.
 • İhlale sebep olduğunu düşündüğünüz materyalin yerini tespit edebilmemiz için, materyalin yeterince kesin bir şekilde tanımlanması.
 • Size ulaşabilmemiz için yeterli bilgileriniz (isminiz, posta adresiniz, telefon numaranız ve varsa e-posta adresiniz dâhil).
 • Telifli eserin kullanımına telif hakkı sahibi, temsilcisi veya kanun tarafından izin verilmemiş olduğuna dair iyi niyetli bir kanaate sahip olduğunuzu açıklayan beyanınız.
 • Yazılı bildirimdeki bilgilerin doğru olduğuna dair beyanınız.
 • Telif hakkı sahibini vekâleten temsil etmeye yetkili olduğunuza dair yeminli beyanınız.

FourKites’ın DMCA Bildirimlerini teslim almaya yetkili temsilcisi:

Michelle Meller
FourKites, Inc.
500 W. Madison Ave.
Suite 3300
Chicago, IL 60661
1-888-466-6958
copyright@fourkites.com

Eğer DMCA Bölüm 512(c)(3)’de belirtilen tüm şartlara uymazsanız, DMCA Bildiriminiz geçerli sayılmayabilir.

Eğer Hizmetler kapsamındaki materyal veya faaliyetlerin telif hakkınızı ihlal ettiğine dair kasten esaslı biçimde yanıltıcı beyanda bulunursanız, DMCA’nın 512(f) Bölümü uyarınca (masraflar ve avukatlık ücretleri de dâhil) zararlardan sorumlu tutulacağınızı bilmelisiniz.

Karşı Bildirim Prosedürleri

Eğer Hizmetlerde yayınladığınız materyal yanlışlıkla veya yanlış tanımlanma sebebiyle kaldırıldıysa veya erişimi engellendiyse, yukarıda belirtmiş olduğumuz telif hakkı temsilcimize yazılı bir bildirim göndererek bize, karşı bildirimde (“Karşı Bildirim”) bulunabilirsiniz. DMCA uyarınca, Karşı Bildirimin esasen aşağıdakileri içermesi gerekir:

 • Islak veya elektronik imzanız.
 • Kaldırılan veya erişimi engellenen materyalin tanımlanması ve materyalin kaldırılmadan veya erişimi kısıtlanmadan önce göründüğü yer.
 • Size ulaşabilmemiz için yeterli bilgileriniz (isminiz, posta adresiniz, telefon numaranız ve varsa e-posta adresiniz dâhil).
 • Yukarıda tanımlanan materyalin, yanlışlıkla veya yanlış tanımlanması sonucunda kaldırıldığına veya engellendiğine dair iyi niyetli bir kanaate sahip olduğunuza ilişkin yeminli beyanınız.
 • Adresinizin bulunduğu yargı çevresindeki Federal Bölge Mahkemesi’nin (veya eğer Amerika Birleşik Devletleri dışında ikamet ediyorsanız Hizmetlerin bulunabileceği herhangi bir yargı çevresinin) yetkili olduğuna rıza gösterdiğinize ve şikâyete konu Hizmetleri sağlayan kişinin (veya söz konusu kişinin temsilcisinin) tebligatını kabul edeceğinize dair beyanınız.

Asıl DMCA Bildirimini yapan taraf, sizin Karşı Bildiriminizi teslim aldıktan sonraki on iş günü içerisinde yargı yoluna başvurmadığı takdirde, DMCA bize kaldırılmış içeriği yeniden yüklememize izin vermektedir.

Eğer Hizmetler kapsamındaki materyal veya faaliyetlerin telif hakkınızı ihlal ettiğine dair kasten esaslı bir biçimde yanıltıcı beyanda bulunursanız, DMCA’nın 512(f) Bölümü uyarınca (masraflar ve avukatlık ücretleri de dâhil) zararlardan sorumlu tutulacağınızı bilmelisiniz.

Tekrarlayan İhlaller

Tekrarlayan ihlalleri gerçekleştiren kullanıcıların hesaplarının uygun koşullarda devre dışı bırakılması ve/veya kapatılması politikamız gereğidir.