Skip to Main Content

Kabul Edilebilir Kullanım Politikası

 

1. Kapsam

İşbu Kabul Edilebilir Kullanım Politikası (“Politika”), FourKites Inc. (“Fourkites”) tarafından sunulan platformun müşterilerce kullanımlarına uygulanır.

2. İşbu Politikanın Yürürlük Tarihi:

Aralık 2017

3. Politikadaki Değişiklikler

FourKites işbu Politikayı, Politikanın güncellenmiş halini https://www.fourkites.com/acceptable-use-policy adresinde yayımlamak suretiyle değiştirebilir ve bu güncellemeler yayınlanır yayınlanmaz yürürlüğe girer.

4. İhlaller

Bir müşterinin işbu Politikayı ihlal etmesi, müşterinin platform kullanımını düzenleyen sözleşmenin esaslı ihlali sayılacaktır.

5. Yasaklı Materyaller

Müşteriler, platformu aşağıdakilerin gösterilmesi, saklanması, işlenmesi veya iletilmesi için kullanamaz ve herhangi bir üçüncü kişinin, bunların kullanıcıları dâhil olmak üzere, platformu bu şekilde kullanmasına izin veremez:

 • Bir üçüncü kişinin fikri mülkiyet veya mülkiyet haklarını ihlal eden veya kötüye kullanan materyaller;
 • Nefret veya şiddet içeren, ve/veya birey veya gruplara karşı ayrımcılığı destekleyen materyaller;
 • Müstehcen, aşırı derecede küfürlü veya bunlar dışındaki sakıncalı materyaller;
 • Suç oluşturan bilgisayar korsanlığı, cracking ve oltalama (phishing) eylemlerini destekleyen veya ilerleten materyaller;
 • Yasadışı uyuşturucu veya eşyalarla ilişkili materyaller;
 • Kötücül materyal veya kodlar (örneğin virüsler, Trojan Truva atları, solucanlar, zaman bombaları, iptal botları (cancel bots) programları veya herhangi bir sistem, veri veya kişisel bilgiye zarar vermeye, bunların zararına olacak şekilde etkileşimde bulunmaya, gizlice ele geçirmeye veya el koymaya yönelik diğer bilgisayar programlama rutinleri);
 • Yasadışı yazılımlar; veya
 • Bütün ceza yasaları da dahil olmak üzere her türlü ilgili uygulanabilir hukuku, veya kişilik veya gizlilik hakları da dahil olmak üzere tüm üçüncü kişi haklarını ihlal eden, teşvik eden veya destekleyen materyaller.

6. Yasaklı Eylemler

Müşteriler, platformu aşağıdaki sebepler için kullanamayacağı gibi, kullanıcılarının veya üçüncü kişilerin de platformu aşağıdaki sebepler için kullanmasına izin veremezler:

 • İstenmeyen ticari e-postaların (spam) oluşturulması veya bunlara olanak sağlanması. Bu tür yasak eylemler, aşağıdakiler dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere şunlardır:
  • CAN-SPAM Yasası veya uygulanabilir diğer başka spam karşıtı yasa veya düzenlemelere aykırı olarak mesaj veya e-posta gönderilmesi
  • FourKites, başka bir kişi veya o kişinin e-posta adresinin kimliğine bürünülmesi veya bunların taklit edilmesi, veya spam göndermek amacıyla sahte hesapların oluşturulması;
  • E-posta adreslerinin veya diğer kullanıcı hesap bilgilerinin bulunması için veri madenciliği yapılması veya herhangi bir internet varlığının (platformun tüm dışa dönük bölümleri de dâhil olmak üzere) toplanması;
  • Açık, üçüncü kişi sunucular üzerinden yetkisiz e-posta gönderilmesi;
  • E-posta listesinden çıkarılmayı talep etmiş kullanıcılara e-posta gönderilmesi;
  • Kişilere ait e-posta adresleri dâhil olmak üzere kişisel bilgilerin, ilgili kişilerin bilgisi dâhilinde olmadan ve verilerinin bu şekilde ifşasına yönelik sürekli rızaları olmaksızın bir üçüncü kişiye satılması, dağıtılması veya üçüncü kişilerle bunların mübadele edilmesi, paylaşılması; veya
  • Daha önceden var olan bir ilişkiniz bulunmayan kişi ve/veya kuruluşlara ait olan önemli sayıdaki e-posta adreslerine izinsiz e-posta gönderilmesi;
 • Yasadışı, karalayıcı, taciz edici, istismar eden, hileli, kuralları çiğneyen, müstehcen, aşırı derecede küfürlü, nefret uyandıran, şiddet içeren, veya bunlar dışındaki sakıncalı materyallerin gönderilmesi, yüklenmesi, dağıtımı veya yayımı ile yasa dışı, nefret uyandıran, ayrımcı veya şiddet içeren amaçların tanıtılması, desteklenmesi veya bunlara olanak sağlanması;
 • Virüs, solucan, arıza, Truva atları, bozuk dosyalar, sahtekarlık ya da zararlı veya aldatıcı niteliğe sahip herhangi diğer unsurların kasten dağıtımı,
 • Saadet zinciri vb. gibi çok katmanlı pazarlamaların yönetilmesi ve yönlendirilmesi;
 • Telefon Tüketicilerini Koruma Yasası (Telephone Consumer Protection Act), Aranmama Uygulama Yasası (Do-Not-Call Implementation Act) veya spam karşıtı, telefon pazarlama veya telefon tüketicilerini koruma yasa veya düzenlemeleri de dâhil diğer tüm uygulanabilir yasaları ihlal edecek şekilde SMS, MMS veya diğer metin iletileri veya anlık bildirimlerin oluşturulması veya bunlara olanak sağlanması;
 • Uygulanabilir tüm endüstri standartları, üçüncü taraf politikaları veya FourKites’ın kullanıcılarına iletebileceği kuralları herhangi bir şekilde ihlal edecek herhangi bir biçimde platformun kullanılması;
 • Reşit olmayanlara zarar verebilecek materyallerin iletilmesi;
 • Sahibinin veya lisans verenin izni olmaksızın bir başkasının fikri mülkiyetinin veya diğer mülki bilgilerinin yasadışı bir şekilde iletilmesi;
 • Bir başka insanın, kuruluşun veya FourKites’ın (bir e-posta adresi kullanılarak veya başka bir şekilde) kimliğine bürünülmesi veya bir kişinin kendisini ya da bir e-postanın kaynağını yanlış tanıtması;
 • Başkalarının haklarının (gizlilik veya kişilik hakları gibi) ihlal edilmesi;
 • Yasadışı faaliyetlerin tanıtımı, bunlara olanak sağlanması ve bunların teşviki;
 • Başka kullanıcıların platformdan yararlanmalarına müdahale edilmesi;
 • Yasadışı uçtan uca dosya paylaşımıyla bağlantılı faaliyetlerde bulunulması;
 • Kumar oynanması veya kumarın teşvik edilmesi; veya bir kumar işletmesi yürütülmesi;
 • Bitcoin ve diğer kriptı paraların “madenciliğinin yapılması”;
 • Yasadışı veya reçeteli ilaçların veya diğer kontrole tabi madde ve eşyaların satışı, dağıtımı veya ihracatı;
 • Herhangi bir FourKites ürününe veya hizmetine veya diğer platform, hizmet veya internet sitesine, bunların kullanım veya erişim şartlarını ihlal edecek şekilde erişilmesi (platform tarafından sağlanan diğer tüm arayüzler üzerinden erişilmesi de dâhil);
 • Herhangi bir son kullanıcıya veya üçüncü kişi destekli internet sunucusuna talep yönlendirebilecek bir “açık proxy” veya diğer başka şekildeki internet proxy hizmetlerinin işletilmesi;
 • Öncesinde FourKites’ın yazılı rızası alınmaksızın önemli ölçüde yükleme veya güvenlik testi yapılması;
 • Platformda yer alan telif hakkı, ticari marka, veya diğer mülkiyet haklarına ilişkin bildirimlerin kaldırılması veya platformun idari görüntüsünün parçası olan internet sitelerinin herhangi bir bölümünün yeniden biçimlendirilmesi veya düzenlenmesi;
 • Robotların reddi standardına (robots exclusion standard) (diğer bir ismiyle robots.txt standardı) uymak ve kendisini, ağ istemcisinin amaçlarını tanımlayan eşsiz bir Kullanıcı Aracısı metni aracılığıyla tanımlamak için ticari olarak makul çabayı göstermeyen bir ağ istemcisi aracılığıyla web scraping, web crawling, internet gözetimi veya diğer benzer faaliyetler amacıyla üçüncü kişi internet varlıklarına erişilmesi; veya
 • Platformun herhangi bir şekilde FourKites’ı kötüleyecek şekilde kullanılması.