Przejdź do głównej zawartości

Ostateczny przewodnik po
Zarządzanie łańcuchem dostaw

Poznajmy podstawy zarządzania łańcuchem dostaw (SCM) i sprawdźmy, dlaczego inteligentna, zwinna strategia SCM ma kluczowe znaczenie dla stabilności i długowieczności biznesu.

Czym jest zarządzanie łańcuchem dostaw?

Zarządzanie łańcuchem dostaw (SCM) to realizacja, obsługa i nadzór nad zaopatrzeniem i ruchem produktów i usług. Zarządzanie łańcuchem dostaw obejmuje wiele obszarów działalności, w tym zaopatrzenie, zakup, produkcję, dystrybucję, strategię i zrównoważony rozwój.

W erze cyfrowej, kształtowanej przez kulturę "na żądanie", efektywne zarządzanie łańcuchem dostaw jest kluczem do skalowania i utrzymania wysokowydajnej firmy.

Zarządzanie łańcuchem dostaw musi również uwzględniać aktualne najlepsze praktyki w zakresie przejrzystości. Od tego, gdzie i jak pozyskiwane są surowce, przez warunki pracy związane z produkcją, po ślad węglowy całej operacji. Konsumenci i zgodność z przepisami wymagają głębszego wglądu w każdy ruch produktu w całym łańcuchu dostaw.

Zarządzanie łańcuchem dostaw obejmuje szeroki krajobraz interesariuszy i graczy biznesowych. Gracze ci obejmują dostawców, producentów, przewoźników, osoby kompletujące magazyny, magazynierów oraz odpowiednie sieci handlowe i platformy eCommerce.

W całym łańcuchu dostaw ci gracze biznesowi są wzajemnie powiązani, wspierając partnerstwa, przyspieszając globalną ekspansję biznesową i napędzając rozwój zwinnego biznesu.


Cel zarządzania łańcuchem dostaw

Potencjał zarządzania łańcuchem dostaw w zakresie dodawania wartości, która poprawia wyniki finansowe, zyskał w ostatnich latach świadomość w całym świecie biznesu. W dużej mierze dzięki pandemii COVID-19, więcej członków zarządu i liderów biznesowych spoza łańcucha dostaw rozumie jego znaczenie niż kiedykolwiek wcześniej.

Optymalizacja operacji w łańcuchu dostaw jest kluczowym celem zarządzania łańcuchem dostaw. Usprawnienie operacji biznesowych w celu maksymalizacji sprawności, odporności, wartości dla klienta i zwrotu z inwestycji (ROI) ma kluczowe znaczenie na przełomowym rynku, który wymaga zdecydowanej przewagi konkurencyjnej.

Celem końcowym każdego nowoczesnego systemu SCM powinno być zbudowanie wydajnego i odpornego łańcucha dostaw. Łańcucha dostaw, który jest w stanie przetrwać kryzysy i zachować funkcjonalność w obliczu poważnych zakłóceń.

Zarządzanie łańcuchem dostaw od początku do końca

Każdy węzeł łańcucha dostaw - od zaopatrzenia, poprzez produkcję i wytwarzanie towarów, aż do dostarczenia ich na czas, z odpowiednim fakturowaniem i wprowadzeniem jednostek asortymentowych - jest wzajemnie powiązany.

Partnerzy łańcucha dostaw muszą wzmocnić współpracę dzięki aktywnej komunikacji i głębszej widoczności, aby osiągnąć cel, jakim jest zbudowanie wydajnego, zwinnego i dokładnego łańcucha dostaw od produkcji do dostawy.

Osiągnięcie płynnego, zwinnego łańcucha dostaw, który proaktywnie reaguje na zmiany popytu konsumenckiego, wydarzenia klimatyczne i inne czynniki zewnętrzne to współczesna konieczność dla liderów zarządzania łańcuchem dostaw.

Aby osiągnąć cele zarządzania łańcuchem dostaw, dostawcy, producenci, dystrybutorzy i wszyscy inni współpracownicy w całym łańcuchu muszą pracować wspólnie i w sposób przejrzysty.

Skuteczne zarządzanie łańcuchem dostaw wymaga stałej komunikacji pomiędzy stronami biznesowymi w całym łańcuchu. Najlepsze strategie SCM oferują jasny i przejrzysty plan działania oraz jasność co do planów awaryjnych, w tym alternatywnych centrów dystrybucji i dróg do klienta.

Znaczenie zarządzania łańcuchem dostaw

Podejście organizacji do SCM może uczynić jej biznes lub go złamać.

Nieustanna konkurencja, kultura konsumencka oparta na zapotrzebowaniu i spontaniczne zakłócenia sprawiają, że posiadanie solidnej strategii zarządzania łańcuchem dostaw staje się z każdym rokiem coraz ważniejsze.

SCM to coś więcej niż zarządzanie kosztami

Zarządzanie łańcuchem dostaw jest czasem uważane za metodę oszczędzania przez organizacje zasobów wewnętrznych poprzez zarządzanie kosztami łańcucha dostaw.

Do tych kosztów można zaliczyć:

 • Koszty ogólne zarządzania dostawcami
 • Uchwała w sprawie zarządzania jakością
 • Koszty logistyki
 • Nieprawidłowe poziomy zapasów
 • Utracone przychody z powodu opóźnień w dostawach
 • Dłuższy czas realizacji
 • Komplikacje związane z łańcuchem dostaw

Chociaż obniżanie kosztów i zwiększanie wydajności jest zawsze ważne - i jest to pożądana korzyść z inteligentnego zarządzania łańcuchem dostaw - wartość SCM wykracza daleko poza zarządzanie kosztami.

Zarządzanie łańcuchem dostaw umożliwia wzrost

Wdrożenie solidnej strategii SCM wspartej właściwą technologią informacyjną, inżynierią przemysłową, inżynierią systemów i zarządzaniem operacyjnym może dać Twojemu łańcuchowi dostaw bezwzględną przewagę konkurencyjną.

Podejście do zarządzania łańcuchem dostaw, które integruje technologie współpracy, oferuje głębszy wgląd w podróż produktu - oraz w trendy rynkowe wpływające na poziom popytu.

Zarządzanie łańcuchem dostaw może być dla organizacji czymś więcej niż tylko dźwignią kontroli kosztów. Najlepsze strategie SCM mogą zwiększyć sprawność łańc ucha dostaw, co skutkuje wyższymi przychodami, większym zadowoleniem i lojalnością klientów oraz możliwością szybszego skalowania każdej organizacji.

SCM pomaga firmom w pokonywaniu zakłóceń

Zarządzanie łańcuchem dostaw jest również kluczem do nawigowania po najinteligentniejszej drodze produktu bezpośrednio do konsumentów i sprzedawców detalicznych w przypadku zakłóceń.

W obliczu aktywnych kryzysów w służbie zdrowia, wydarzeń klimatycznych i innych zakłóceń, firmy potrzebują odpornego, proaktywnego podejścia do SCM. Podejścia, które jest napędzane przez współdzielenie informacji i głęboki wgląd, aby wyprzedzić konkurencję i rozwijać się na niepewnych rynkach.

Komponenty zarządzania łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw obejmuje szeroki zakres możliwości napędzanych przez trendy rynkowe i zmieniające się wymagania biznesowe. Obejmują one:

 1. Widoczność łańcucha dostaw
 2. Zarządzanie ryzykiem w łańcuchu dostaw
 3. Zrównoważony rozwój łańcucha dostaw
 4. Odporność łańcucha dostaw
 5. Przejrzystość łańcucha dostaw

1. Widoczność łańcucha dostaw (SCV)

Widoczność łańcucha dostaw (SCV) to zdolność do aktywnego przeglądania i śledzenia aktywów w czasie rzeczywistym. Obejmują one części produktów, częściowe zespoły i w pełni zmontowane produkty w trakcie ich przepływu od dostawców do producentów i ostatecznie do konsumenta.

Dane SCV budują silniejsze podejście do zarządzania łańcuchem dostaw, umożliwiając firmom szybkie pokonywanie przeszkód właściwych dla krajobrazu logistycznego.

Widoczność łańcucha dostaw wspiera organizacje w reagowaniu na braki w zapasach, montowaniu wąskich gardeł i zmianie poziomu popytu w inteligentny, przemyślany sposób.

SCV jest napędzany przez technologie łańcucha dostaw, które wykorzystują automatyzację, AI i algorytmy uczenia maszynowego. Technologie te pozwalają liderom firm przewidywać zakłócenia i zmiany rynkowe - zanim zdążą one stworzyć przeszkody lub problemy dla biznesu.

Dzięki lepszej widoczności pomiędzy uczestnikami całego łańcucha dostaw, organizacje mogą prowadzić bardziej zwinną i zyskowną drogę do konsumentów.

2. Zarządzanie ryzykiem w łańcuchu dostaw

Specjaliści ds. zarządzania łańcuchem dostaw oceniają i ograniczają ryzyko związane z całym łańcuchem dostaw w sposób strategiczny poprzez zarządzanie ryzykiem łańcucha dostaw (SCRM). Proces ten obejmuje zarządzanie i łagodzenie rosnącej liczby czynników ryzyka we wszystkich aspektach łańcucha dostaw.

Zarządzanie ryzykiem w łańcuchu dostaw jest kluczem do pomocy organizacjom w oszczędzaniu kluczowych zasobów i zmniejszaniu ilości odpadów, przy jednoczesnym budowaniu awaryjnych rozwiązań w całym łańcuchu - od portów do dostawców, do alternatywnych lokalizacji i wszędzie indziej.

3. Trwałość łańcucha dostaw

Zrównoważony łańcuch dostaw to bezpośredni wpływ, jaki firma może wywrzeć na zwiększenie ochrony środowiska, uczciwe praktyki pracy i inne obszary etyczne mające wpływ na społeczności lokalne i globalne.

W ostatnich latach zrównoważony rozwój łańcucha dostaw stał się nie tylko modnym słowem, ale także rosnącym priorytetem dla większości firm, które korzystają z rynku i siły roboczej zdominowanej przez millenialsów.

Zrównoważony łańcuch dostaw odzwierciedla zmiany w wartościach konsumenckich, wezwanie do większej przejrzystości oraz trwający kryzys klimatyczny związany z globalnym ociepleniem, który nasilił się alarmująco w ciągu ostatniej dekady. Te czynniki zachęcają firmy do włączenia bardziej zrównoważonego podejścia do ich strategii SCM.

Zakres zrównoważonego rozwoju w łańcuchu dostaw szybko rośnie. Wspólne obszary obejmują obecnie ograniczenie tworzyw sztucznych w surowcach i opakowaniach oraz zmniejszenie śladu węglowego dzięki różnym metodom transportu.

4. Odporność łańcucha dostaw

Odporność łańcucha dostaw to zdolność łańcucha dostaw do adaptacji i wytrwania w sytuacji nieprzewidzianych wahań lub zakłóceń na rynku.

Odporny łańcuch dostaw charakteryzuje się zdolnością do przeciwstawienia się i ochrony przed zakłóceniami w łańcuchu dostaw lub do zainicjowania szybkiej, inteligentnej naprawy, gdy jest to konieczne. Odporność łańcucha dostaw pozwala zwalczać liczne zagrożenia i zmienność, które wywierają stałą presję na cały łańcuch dostaw.

Odporność łańcucha dostaw chroni organizacje w sposób proaktywny - to zdecydowane odejście od stosowania przestarzałych, reaktywnych taktyk SCM. Wdrożenie odpornego łańcucha dostaw może znacząco ograniczyć ryzyko, wspierając jednocześnie bardziej stabilne zarządzanie logistyką i operacjami.

5. Przejrzystość łańcucha dostaw

Przejrzystość łańcucha dostaw daje firmom nieograniczony wgląd w pochodzenie produktu i każdy jego etap. Oznacza to dokładną wiedzę o tym, co jest w ruchu w górnej części łańcucha dostaw oraz możliwość dzielenia się tą wiedzą z wewnętrznymi interesariuszami i partnerami zewnętrznymi.

Aby uzyskać przejrzystość łańcucha dostaw, firmy muszą skupić się na głębszej widoczności w ramach integracji łańcucha dostaw. Firmy muszą również traktować priorytetowo inwestowanie w znaczące partnerstwa, ponieważ przejrzystość łańcucha dostaw wymaga stałego połączenia, komunikacji i współpracy z dostawcami zewnętrznymi, dystrybutorami i innymi dostawcami w łańcuchu dostaw.

Przykłady zarządzania łańcuchem dostaw według branż

Każdy przemysł i biznes ma łańcuch dostaw, choć mogą się one znacznie różnić. Łańcuchy dostaw różnią się w zależności od rodzaju produktu, grupy odbiorców, przepisów i innych ograniczeń związanych ze zgodnością. Każdy przykład wygląda inaczej, począwszy od marek typu direct-to-consumer (DTC) po opiekę zdrowotną i inne rygorystycznie monitorowane branże.

Branża FMCG

Pakowane towary konsumpcyjne (CPG) SCM obejmuje wytwarzanie, produkcję i dystrybucję towarów przeznaczonych do regularnego użytku i wymiany, w tym żywności, napojów, środków czystości, kosmetyków i produktów higienicznych.

W przypadku sprzedaży hurtowej ważne jest, aby łańcuch dostaw CPG utrzymywał i śledził regularny przepływ podstawowych produktów kierowanych do detalistów.

Po stronie D2C, zakłócenia spowodowane cyfryzacją stanowią wyzwanie dla liderów SCM w branży CPG, którzy muszą sprostać zmieniającym się oczekiwaniom konsumentów, którzy wymagają wyższego poziomu usług i większej personalizacji. Regularne dostosowywanie oznacza ciągłe zmiany i zwiększanie portfela SKU produktów - co czyni kategorię znacznie bardziej złożoną.

Dzięki platformie FourKites Visibility Platform firmy z branży CPG mogą obniżyć koszty operacyjne, zwiększyć elastyczność i zadowolenie klientów dzięki dokładnym, kompletnym i terminowym dostawom. Dowiedz się więcej.

Farmaceutyczny łańcuch dostaw

Ściśle regulowane łańcuchy dostaw opieki zdrowotnej i farmacji mają za zadanie dostarczać często ratujące życie leki, szczepionki i terapie genowe do globalnych społeczności pacjentów. Łańcuchy dostaw w sektorze opieki zdrowotnej i nauk przyrodniczych stają się coraz bardziej złożone, a produkty w łańcuchu chłodniczym często muszą pozostawać w wąskim zakresie temperatur bez żadnych zakłóceń. Narażenie może oznaczać zmarnowany produkt i tysiące utraconych przychodów.

FourKites chroni wyniki finansowe i społeczności pacjentów, zapobiegając marnowaniu farmaceutyków dzięki kompleksowej widoczności. FourKites Platforma Visibility Platform oferuje firmom farmaceutycznym możliwość interweniowania w czasie rzeczywistym, gdy istnieje ryzyko, że przesyłki nie będą zgodne z przepisami. Dowiedz się więcej.

Przemysł chemiczny, naftowy i gazowy

Łańcuchy dostaw chemikaliów, ropy naftowej i gazu wymagają nawigowania po szybko zmieniającym się przemyśle i przepisach dotyczących ochrony środowiska. Firmy zajmujące się usługami i wyposażeniem pól naftowych (OFSE) zmagają się z niszczącymi cenami ropy naftowej i ograniczają wydatki na łańcuch dostaw. Łańcuch dostaw chemikaliów, ropy i gazu jest coraz bardziej konkurencyjny i dąży do trwałej oszczędności kosztów i długoterminowej rentowności.

Dzięki FourKites można obniżyć koszty operacyjne, usprawnić cyfrowe przepływy pracy i zapewnić najwyższą jakość usług. Wszystko to dzięki pojedynczemu rozwiązaniu widoczności w czasie rzeczywistym, którego firmy chemiczne, naftowe i gazowe potrzebują do zarządzania łańcuchem dostaw. Dowiedz się więcej.

Łańcuch dostaw żywności i napojów

Łańcuch dostaw świeżych produktów odgrywa ogromną rolę we wspieraniu zarówno łańcucha dostaw artykułów spożywczych, jak i przemysłu spożywczego. Towary szybko psujące się, w tym owoce, warzywa, ryby, mięso i inne towary konsumpcyjne wrażliwe na upływ czasu zależą od nieprzerwanego łańcucha chłodniczego (bez przerw w chłodzeniu).

Rosnąca popularność opartych na subskrypcji usług meal-kit powoduje większą złożoność łańcucha dostaw żywności i napojów. Łańcuch dostaw zestawów posiłków koncentruje się na szczegółach - rozmieszczeniu mikro centrów dostaw między obszarami miejskimi a lokalnymi dostawcami żywności, aby przyspieszyć dostawy i zachować maksymalną świeżość.

Oprócz strat finansowych, zepsucie w całym łańcuchu dostaw żywności i napojów może spowodować trwałe uszkodzenie reputacji marki.

Zmniejsz koszty operacyjne i marnotrawstwo żywności, jednocześnie oszczędzając przepustowość krytycznego personelu i zwiększając zadowolenie klientów dzięki platformie FourKites Visibility Platform. Dowiedz się więcej.

Łańcuch dostaw w handlu detalicznym

Zarządzanie łańcuchem dostaw w handlu detalicznym stanowi wyjątkowe wyzwanie ze względu na szybkość i wielkość dostaw, których wymaga branża detaliczna. Zdigitalizowana kultura konsumencka oparta na zapotrzebowaniu stale podnosi poprzeczkę dla sprzedawców detalicznych. Szybkość dostawy produktów, wygoda (w tym opcje zwrotu i odbioru), ceny i promocje napędzają codzienne decyzje zakupowe.

Przy szybko zmieniających się oczekiwaniach i potrzebach konsumentów, detaliści muszą być w stanie szybko reagować na zakłócenia w branży i zmieniające się poziomy popytu, aby stworzyć bardziej zwinny, rentowny łańcuch dostaw.

Zwiększ przychody z produktów, zwiększając lojalność klientów, zoptymalizuj poziomy zapasów i obniż koszty operacyjne, szybciej reagując na zmiany rynkowe dzięki 360-stopniowemu wglądowi w łańcuch dostaw w handlu detalicznym dzięki FourKites Real-Time Visibility. Dowiedz się więcej.

Zwiększanie efektywności zarządzania łańcuchem dostaw poprzez widoczność w czasie rzeczywistym

Platformy umożliwiające obserwację transportu w czasie rzeczywistym dają liderom SCM przewagę nad konkurencją we wszystkich kategoriach dzięki zwiększeniu przejrzystości i odporności poprzez przyspieszenie czasu reakcji na zakłócenia rynkowe i inne zmiany.

Aby utrzymać się na szczycie, organizacje muszą szybko dostosowywać swoje strategie produkcji i dystrybucji w odpowiedzi na zmiany na coraz bardziej zmiennych rynkach - oprogramowanie do widoczności łańcucha dostaw to umożliwia.

Kompleksowe spojrzenie na cały łańcuch dostaw wraz z możliwymi do wykorzystania danymi i spostrzeżeniami umożliwia bardziej precyzyjny, sprawny łańcuch dostaw, który wspiera zyski i lepsze doświadczenia klientów.

Dzisiejsza era cyfrowa wymaga potężnych spostrzeżeń i innowacyjnych strategii, które wykraczają daleko poza "tryb reakcji". Odkryj inteligentniejsze podejście do zarządzania łańcuchem dostaw dzięki FourKites. Poproś o demo.

Zobacz, jak to działa w praktyce

Umów się na osobistą demonstrację i zobacz, jak widoczność w czasie rzeczywistym zmieni Twój łańcuch dostaw.

ZAPISZ SIĘ NA DEMO