Download het Gartner® Magic Quadrant™ van 2024 om te zien waarom FourKites een RTTVP Leader is. DOWNLOAD
Ga naar hoofdinhoud

De ultieme gids voor
Risicobeheer van de supply chain

In deze gids leert u meer over Supply Chain Risk Management, wat het is, 4 types van supply chain risico's, en hoe u risico's in uw supply chain kan beperken.

U hoeft geen specialist te zijn om de risico's en de druk te begrijpen waarmee supply chain managers worden geconfronteerd. Het volstaat een krant te lezen over de economische, politieke, sociale en milieufactoren die een impact hebben op de keten. Voor supply chain managers zijn dit geen krantenkoppen: ze zijn een dagelijks obstakel dat ze moeten overwinnen.

Risico's en onzekerheid in de supply chain hebben een directe impact op uw winstgevendheid en uw reputatie. Als deze risico's niet goed worden beheerd, kunnen ze een bedrijf in de rode cijfers doen belanden en klanten in de armen van uw concurrenten drijven.

Dat is waar supply chain risicobeheer om de hoek komt kijken. Het is onmogelijk om risico's uit te sluiten, maar het is wel mogelijk om de negatieve impact van deze risico's op uw bedrijf te beperken, zodat u sneller en slimmer kunt handelen en reageren. Goed risicobeheer geeft u meer zekerheid in een onzekere wereld.


Wat is Supply Chain Risk Management?

De definitie van supply chain risicobeheer is het implementeren van strategieën om risico's overal in uw supply chain te beheersen. Het is gebaseerd op een voortdurende risicobeoordeling, zodat u minder kwetsbaar bent voor zowel alledaagse als buitengewone risico's. Dit zorgt voor continuïteit in uw activiteiten.

In principe zijn er overal bedreigingen. Het idee is om:

 1. Identificeer alle potentiële bedreigingen
 2. Weeg belang en waarschijnlijkheid af
 3. Vaststellen van de meest waarschijnlijke scenario's indien deze bedreigingen zich voordoen
 4. Strategieën ontwikkelen om ze te beheren

Risicobeheer van de supply chain is zeggen "als/dan": als X gebeurt, reageren we met Y.

Klinkt eenvoudig. Maar als je in de echte wereld komt, wordt het veel complexer.

Waarom is risicobeheer in de supply chain belangrijk?

Als u zich een supply chain voorstelt als iemand die te paard een pakje van de ene stad naar de andere brengt, kunt u snel de risico's herkennen. Het paard kan gewond raken, de regen kan de ruiter van de weg dwingen, enz. Dat is vrij eenvoudig.

Maar voeg een ander paard toe. Voeg treinen en vrachtschepen toe. Voeg havens en kanalen toe. Voeg tientallen bestuursorganen en overlappende regelgeving toe. Voeg een wereldwijd weersysteem toe.

Hier zien we dat risico's zich vermenigvuldigen en, wat nog ingewikkelder is, elkaar onderling beïnvloeden. In een dynamisch systeem botsen risico's op elkaar en wordt het moeilijker inzicht te krijgen in hun gevolgen.

Een voorbeeld hiervan is te vinden in Panama. Het kanaal werd uitgebreid en uitgebaggerd om plaats te bieden aan Neopanamax-vrachtschepen, maar dit botste met drinkwaterrechten die afkomstig zijn uit een plaatselijke aquifer. Een rechterlijke beslissing over de toewijzing van water zou het peil in het kanaal iets kunnen verlagen, wat zou kunnen leiden tot een potentiële "Ever Given"-situatie. Het is niet waarschijnlijk, maar de globalisering van bevoorradingsketens leidt tot een langere keten van potentiële risico's.

Basisprincipes voor het beheer van risico's in de supply chain

Er zijn drie sleutelconcepten voor risicobeheer in uw supply chain die moeten worden toegepast om succesvol te zijn.

Risico-identificatie

Wat zijn uw potentiële risico's? We bekijken hieronder de vier hoofdcategorieën, maar niet elk risico ter wereld is op u van toepassing. Begrijpen waar alle potentiële risico's vandaan komen, is de sleutel tot het opstellen van uw plan.

Risicobeoordeling

Hoe verstorend kunnen deze risico's zijn en hoe groot is de kans dat ze zich voordoen? Een defect treinsein is een klein probleem dat vrij vaak voorkomt; een tyfoon die een belangrijke haven vernietigt is weliswaar ver weg, maar zou een groot probleem zijn. Net zoals het schadelijk is om potentiële problemen te negeren, kan het relativeren ervan u helpen middelen toe te wijzen om ze te beperken.

Risicobeperking

Simpel gezegd, wat is de beste manier om met deze risico's om te gaan om verstoringen tot een minimum te beperken en de continuïteit van de activiteiten te handhaven? Hier hebt u een gedetailleerd plan voor elk mogelijk voorval. Als er een probleem is in een haven, hoe houdt u dan uw zeevracht in scheepsconditie? Wat doet u in geval van een staking? Met deze antwoorden kunt u snel en doortastend reageren.

Om te weten hoe u zich kunt voorbereiden, moet u natuurlijk de vier soorten risico's in de supply chain begrijpen.

Wat zijn de 4 soorten risico's in de supply chain?

De vier belangrijkste risico's voor de supply chain zijn economisch, ecologisch, politiek en ethisch. Deze kunnen elkaar overlappen en elkaar beïnvloeden, maar kunnen ook afzonderlijk worden genomen.

Economische risico's voor de supply chain

De naschok van de pandemie veroorzaakte een langdurige verstoring van de supply chain die verder ging dan voorspeld. In het begin hielden essentiële werknemers de bevoorradingsketen draaiende, maar de economische schok van de broodnodige stimuleringsmaatregelen deed de vraag stijgen. Dat leidde tot een overschot in de scheepvaartsector, wat in combinatie met het Grote Ontslag dat de logistieke sector trof, tot enorme problemen in de supply chain leidde.

Hoewel die omstandigheden ongebruikelijk waren, kan elke grote schok in het economische of financiële systeem uw bedrijf verstoren, zelfs als u er niet rechtstreeks financieel door wordt getroffen. Als bedrijven in uw keten sluiten, leveranciers niet kunnen leveren of werknemers staken, kan dat leiden tot vertragingen en de noodzaak om uw planning en de verwachtingen van uw klanten aan te passen.

Milieurisico's in de supply chain

In een tijdperk van toenemende klimaatverstoringen worden de kwetsbaarheden van de supply chain steeds duidelijker. Recordstormen, hittegolven, grote branden, overstromingen, enzovoort, komen steeds vaker voor. Net als aardbevingen zijn ze nog steeds onvoorspelbaar.

In de wereldwijde supply chain moet u rekening houden met alles van tyfoons die havens verwoesten tot polaire wervelstormen die intermodale transporten bevriezen en tornado's die vrachtwagens van de weg halen. Deze onvoorspelbare bedreigingen behoren tot de schadelijkste en meest ontwrichtende. Daarom moet u noodplannen hebben voor het geval een deel van uw supply chain op korte, middellange of zelfs lange termijn buiten werking wordt gesteld.

Politieke risico's voor de bevoorradingsketen

Er zijn verschillende soorten politieke risico's in de supply chain, van openlijke en duidelijke tot kleine en gemakkelijk te overziene risico's. Enkele van deze risico's zijn:

 • Veranderingen in regelgeving of voorschriften die van invloed zijn op de logistiek
 • Sancties of verbodsbepalingen tegen verschillende landen of ondernemingen
 • Sancties of verbodsbepalingen ten aanzien van producten of productiemiddelen
 • Politieke onrust of geweld in het land waar u werkt
 • Wereldwijde politieke onrust of geweld dat iedereen raakt
 • Andere

"Andere" is hier geen uitvlucht; het idee van wat een politiek risico voor de supply chain is, kan moeilijk te voorspellen zijn. Een jaar geleden zou niemand gedacht hebben dat een handvol truckers die in Canada protesteerden tegen vaccinatieverplichtingen een verhaal zouden worden, maar die protesten van truckers hadden een impact op de supply chain.

Politiek is veranderlijk en kan worden beïnvloed door overheids-, milieu- en financiële omstandigheden. Dat maakt politieke risico's tot de meest onvoorspelbare van allemaal.

Verwant: zie Hoe de crisis tussen Oekraïne en Rusland de supply chains kan beïnvloeden

Risico's voor de ethische supply chain

Iedereen kent wel het horrorverhaal van zaken doen met een bedrijf dat op het eerste gezicht ethisch en oprecht lijkt, maar dat uiterst onethisch blijkt te zijn wanneer je het nader onderzoekt. Of, het ene jaar lijken ze ok, maar verandering van moreel besef en culturele mores maken de manier waarop ze zaken doen schadelijk voor uw imago.

We willen allemaal het juiste doen. Dat brengt echter bepaalde risico's met zich mee - van bedrijf veranderen of niet met bepaalde partijen werken is verstorend. Daarom moet uw risicobeheersplan ook de kosten van ethisch handelen omvatten.

Strategieën voor risicobeperking in supply chainbeheer

Zodra u zich bewust bent van uw problemen, is het tijd om uw beleid voor risicobeheer van de supply chain in de praktijk te brengen. Dat begint met een brede visie.

Bepaal uw beleid voor risicobeheer in de supply chain

Uw beleid moet een antwoord geven op een heleboel vragen. Deze zijn breed, en ze moeten worden uitgevoerd voor de scenario's die u hebt vastgesteld en beoordeeld. Enkele van deze vragen zijn:

 • Hoe verzamelt, controleert en beoordeelt u informatie over bedreigingen?
 • Welke open-source informatie gebruiken we?
 • Welke technologie gebruiken wij om situaties te monitoren en inzicht te krijgen in onze potentiële aansprakelijkheden?
 • Hoe beoordelen wij wat betrouwbaar en bruikbaar is en wat niet?
 • Wat zijn onze noodplannen voor elk risico en elke onzekerheid in onze supply chain?
 • Hoe brengen we deze plannen in de praktijk?
 • Hoe communiceren we onze plannen in onze teams?
 • Hoe maken wij de vorderingen aan de klanten bekend? Welk niveau van gegevensuitwisseling is relevant of toepasselijk?

Antwoorden hebben op deze vragen is het begin van risicobeheer.

Train teams om zich aan uw proces te houden

Het is een cliché om te zeggen dat een ketting slechts zo sterk is als zijn zwakste schakel, maar het is ook waar. Uw teams werken met aannemers over de hele wereld. Zij hebben hun handen in de dagelijkse praktijk en de details. Maar zij moeten ook weten wat hun rol is in noodsituaties, zodat zij deel kunnen uitmaken van het plan.

In zekere zin is risicobeheer een afspiegeling van de supply chain. Elke schakel moet zijn rol begrijpen, van het beheer van de vervoerder tot de klantendienst en de PR. Zorg voor risicomanagementtraining en maak het een onderdeel van uw proces en lopende operaties. Als uw mensen weten wat ze moeten doen als het ondenkbare gebeurt, zal het niet zo ondenkbaar zijn.

Real-Time Visibility in uw supply chain

Het is verbluffend om aan oude walvisjachtmissies te denken: die waren jarenlang weg en als er iets misging (zoals een aanval van Moby Dick), wist niemand ervan tot er een overlevende aanspoelde, of er gingen jaren voorbij zonder contact. De Visibility van de bevoorradingsketen was bijna nihil.

Dat kan niet in de wereld van vandaag. U hebt end-to-end supply chain visibility nodig. Met dit soort inzicht kunt u zendingen plannen, logistiek afhandelen en inzicht verschaffen aan uw klanten. Maar het helpt u ook te identificeren wanneer er iets fout gaat, en geeft u een kans om het goed te maken.

Real-time Visibility is uw kanarie in de kolenmijn: wanneer u ziet dat vrachtwagens zich beginnen op te stapelen, weet u dat er iets mis is met de brug. Wanneer schepen worden omgeleid, weet je dat er havenproblemen zijn. En dat betekent dat u meteen kunt handelen, in plaats van te wachten.

Uw hele risicobeheerbeleid voor de supply chain staat of valt met de mogelijkheid om in real time te reageren. Realtime Visibility is wat dat mogelijk maakt.

Blijf op de hoogte van de huidige trends

Er is veel bij te houden bij het beheer van de supply chain. Van weersomstandigheden tot het gerommel van politieke onrust tot regelwijzigingen in logge supranationale instanties met eindeloze acroniemen, u moet de fladderaars begrijpen die een orkaan kunnen veroorzaken.

Als u op de hoogte bent van trends en inzichten in de supply chain en van de technologische en politieke trends die uw beheer beïnvloeden, kunt u uw beleid aanpassen en bijsturen, zodat het nooit verouderd is.

Voorbeelden van risicobeheer voor de toeleveringsketen van FourKites klanten

Beleidsregels zijn geweldig, maar de vraag is: hoe werken ze in de echte wereld? Hoe helpt Visibility uw bedrijf te beschermen tegen de grillen van wereldwijde gebeurtenissen? Deze casestudy over risicobeheer in de supply chain is een voorbeeld van hoe bedrijven als het uwe risicobeheer voor zijn gebleven.

Unilever en het oplossen van pandemische congestie

Eind 2019 zijn we begonnen met ons werk met Unilever Zuid-Afrika. Een van hun grootste uitdagingen waren de lange vertragingen aan hun zes internationale grenzen. Terwijl vertragingen op een normale dag kunnen oplopen tot vier uur, liepen ze in de eerste dagen van de pandemie op tot 10 uur, of zelfs meer.

Unilever maakte gebruik van onze Custom Geofence-mogelijkheid om aangepaste zones rond grensovergangen en havens van binnenkomst te creëren. Zo konden zij teamleden in de hele keten automatisch waarschuwen wanneer een zending de grens was binnengekomen, had verlaten of vertraging had opgelopen.

Hierdoor kon het Unilever-team gerichte beslissingen nemen. In plaats van te proberen elk brandje te blussen, konden ze zich concentreren op de langste vertragingen en de belangrijkste grensproblemen omzeilen.

Lees meer: Lees de volledige casestudy

Zie de risico's. Zie je weg langs hen

Risicobeheer in de supply chain hangt af van Visibility. Als u de risico's kunt identificeren, kunt u ze beoordelen. Als u ze kunt inschatten, kunt u er plannen voor maken. En als u de risico's in real time ziet gebeuren, kunt u uw plannen in actie omzetten.

Aan de slag met Supply Chain Visibility van FourKites

De weg naar een sterker beheer van de toeleveringsketen begint met FourKites' software voor wereldwijde zichtbaarheid van de toeleveringsketen. Neem contact op met ons team voor meer informatie.

VRAAG EEN DEMO AAN