Stan zarządzania placem: Raport branżowy

FourKites przebadaliśmy setki załadowców i firm 3PL z listy Fortune 500, aby zrozumieć, w jaki sposób ich organizacje wykorzystują technologię placową i z jakimi problemami borykają się na co dzień ich obiekty. Pobierz raport, aby dowiedzieć się, jak wypada Twoja organizacja, a także co możesz zrobić, aby zmaksymalizować operacje na placu i obniżyć koszty.

Pobierz raport

500 W Madison St, Suite 3300 Chicago, IL 60661 | 1-888-466-6958

© 2022 FourKites, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.